A Urè, A Urè Bàbá a Urè. (Ogã pergunta) A Urè Bàbá. (Povo Responde) Òrisá Bàbá. (Ogã pergunta ) Òrisá beni o. (Ogã pergunta ) Orisá Bàbá olu a mi. (Ogã pergunta ) Òrisá beni o. (Ogã pergunta ) Òrisá Bàbá. (Povo Responde ) Òrisá beni o. (Povo Responde ) Òrisá Bàbá Ajagunan. (Ogã pergunta… Read More